Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Plzeň, Liberec, Hradec Králové

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., (MUP) patří mezi nejstarší a největší soukromé vysoké školy v České republice. Dlouhodobě vysoký zájem uchazečů o studium na Metropolitní univerzitě Praha svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce. V akademickém roce 2011/2012 studuje na MUP přibližně 5 500 studentů. Od svého založení v roce 2001 nabízí univerzita studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních vztahů, právní specializace a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v prezenční, tak v kombinované (dálkové) formě, v českém a anglickém jazyce. MUP působí v Praze a ve třech krajských městech - v Plzni, Liberci a Hradci Králové.

Metropolitní univerzita Praha poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia, což ji řadí v České republice mezi jednu z mála soukromých vysokých škol s univerzitním statutem.

Adresa
Dubečská, Praha 10, Hl. m. Praha

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů