Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. - Liberec

Cíl bakalářského studijního programu

Připravit absolventy k výkonu povolání, při kterých budou řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly v malých a středně velkých firmách. Zároveň je studijní plán koncipován tak, aby umožnil uplatnění absolventů i v organizacích veřejné správy. Předností absolventů bude, že jejich příprava není zaměřena na úzký okruh činností pouze jednoho oboru, ale vychází z poznatků požadovaných z hlediska jejich uplatnění v praxi. Jedná se o interdisciplinárně a multidisciplinárně formulovaný bakalářský program, kde kromě základních oblastí ekonomiky a managementu je silně zastoupena výuka práva a informatiky. Součástí studia je i výuka cizích jazyků zaměřená na aktivní profesní komunikaci.
Studijní program je poskytován ve dvou studijních oborech „Management v podnikání“ a „Ekonomika a právo v podnikání“, které se liší skladbou předmětů a obsahem státní závěrečné zkoušky. V oboru Management v podnikání je nabízena další diferenciace studijního oboru na specializovaná zaměření pro dopravu nebo informační podporu.

Adresa
Šujanovo nám., Brno-město, Jihomoravský

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů