Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. - Praha

Přehled studijních programů a oborů uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomie a managementu v prezenční (P1/P2) a kombinované (K1/K2) formě studia (forma studia stanovuje příslušnou hodinovou dotaci na studijní předmět a výukové dny). Kombinované studium je kombinací forem prezenčního (denního) a distančního (dálkového) studia.

Bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing./MBA) studijní programy jsou členěny na studijní obory (Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Manažerské informační systémy a technologie/Management firem, Konkurenční prostředí a management, Ekonomická analýza a konkurenční strategie) s příslušnými oborovými specializacemi.

Programy celoživotního vzdělávání (CŽV) jsou realizovány v rámci jednotlivých studijních programů (Bc./Ing./MBA), kdy student absolvuje studijní moduly, které jsou součástí jeho dalšího vzdělávání nebo profesního zájmu.

Profesní kurzy zahrnují specializované krátkodobé intenzivní programy (1 – 4denní) profesního vzdělávání v daných oblastech (finance, lidské zdroje, management, marketing, právo, účetnictví) s formou výuky v malých studijních skupinách.

Programy profesního vzdělávání jsou sestavovány na základě specifických a konkrétních potřeb organizací soukromého a veřejného sektoru pro oblast ekonomiky a managementu, a to jak v rámci jednotlivých studijních modulů, tak ucelených studijních programů.

Studijní kurzy a konzultace zahrnují možnost nadstandardní výuky studentů (placená služba nad rámec studijních poplatků) pro konkrétní části studia (přípravné kurzy, mimořádné konzultace ke studijním předmětům, nadstandardní výuka cizích jazyků, mimořádné konzultace k závěrečným zkouškám).

Adresa
Nárožní 2600/9a, Praha 5, Hl. m. Praha

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů