Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. - Praha, Sokolov, Kladno, Karlovy vary

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola vydaný Ministerstvem školství obdržela 29. 1. 2002 (více v sekci historie školy ). VŠMIE má akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management s prezenční i kombinovanou formou studia v oborech Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika a akreditovaný bakalářský studijní program Právní specializace s prezenční formou studia v oborech Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Od akademického roku 2009/2010 otevřela VŠMIE i kombinovanou formu studijního programu Právní specializace.

Adresa
Vltavská 585/14, Praha 5, Hl. m. Praha

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů