Rašínova vysoká škola s.r.o. - Brno

Chcete získat titul Bc. a stát se odborníkem v oblasti krizového řízení nebo sociálních služeb ?
Rašínova vysoká škola byla založena v roce 2002. Rozhodnutím MŠMT byl škole udělen souhlas působit jako soukromá vysoká škola s akreditací bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence. Mezioborový právně – ekonomický program je unikátní na vzdělávacím trhu v České republice a byl vyvinut předními odborníky z oblasti teorie i praxe. Reaguje na aktuální potřeby zejména v oblasti řešení krizových jevů v podnikové ekonomice, předcházení krizovým jevům a revitalizaci. Hlavní složku studia tvoří předměty z oblasti ekonomie a práva, dále managementu, informačních technologií a cizích jazyků. Dalším akreditovaným oborem se v roce 2009 stal v rámci studijního programu Ekonomika a management tříletý bakalářský obor Řízení sociálních služeb. Studijní programy jsou prakticky orientované a průběžně inovované. Na výuce se podílí vysoce erudovaný sbor vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe s individuálním přístupem ke studentům. Škola má dobře vybavená pracoviště s vysokou mírou aplikované výuky, studovnu a knihovnu. To vše vytváří podmínky pro odbornou připravenost a kvalifikaci absolventů pro výkon společensky potřebných povolání v organizacích v národním i mezinárodním prostředí.
Systém vzdělávání zahrnuje také programy celoživotního vzdělávání.

Adresa
Šámalova 60, Brno-město, Jihomoravský

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů