Vysoká škola logistiky, o.p.s. - Přerov

Vysoká škola logistiky o.p.s (dále jen VŠLG) je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, nabízející - jako jediná v ČR - dva první stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing.) v jedinečném studijním programu Logistika (B3713 Logistika a N3713 Logistika). Hlavním cílem studijního programu B3713 Logistika a N3713 Logistika je připravit odborníka pro konkrétní profese v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu. Nejen pro absolventy bakalářského studia na Vysoké škole logistiky o.p.s., kteří studium ukončí státní závěrečnou zkouškou, ale i pro absolventy bakalářského studia jiných vysokých škol s přijatými standardy na principu ECTS nabídnout pokračování studia v navazujícím magisterském studiu ve studijním programu N3713 Logistika, oboru Logistika. Doba studia je 2 roky a úspěšné studium je završeno získáním titul Inženýr.

Adresa
Palackého 1381/25, Přerov, Olomoucký

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů