Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Soukromá vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy bakalářského typu, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě a trvá 3 roky. Po složení státní závěrečné zkoušky a úspěšné obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.), a také možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech.
SVŠE Znojmo sídlí v budově na Loucké ulici, kterou má v dlouhodobém pronájmu od města Znojma. Budova sídlí nedaleko od autobusového i vlakového nádraží. V budově jsou posluchárny, učebny, studovna. Součástí areálu je tělocvična a tenisový kurt. Jazykové učebny jsou v budově na Václavském náměstí, která je přímo v centru města.
Škola má pobočku v Praze, a to pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku – kombinovaná forma.
V akademickém roce 2010/2011 studuje na SVŠE Znojmo celkem 817 studentů.
Akreditační komise MŠMT prodloužila platnost aktreditace všech stávajících bakalářských studijních programů a jejich oborů na dobu platnosti do 31. 10. 2013.

Adresa
Loucká 656/21, Znojmo, Jihomoravský

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů