Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) je soukromá neuniverzitní vysoká škola. Studijní program bakalářského stupně si studenti mohou zvolit jak ve formě prezenční, tak i v kombinované.
Charakter Olomouckého kraje se během posledních dvou desítek let citelně mění a po stránce ekonomické nabývá výrazných kvalitativních posunů. Značná poptávka po specializovaných odbornících z oblasti ekonomie a managementu a zároveň chybějící vzdělávací článek této profilace v Olomouckém kraji byl hlavním impulsem pro vznik vysokoškolské instituce. Ta si dala za cíl vychovávat vysokoškolsky vzdělané a jazykově vybavené odborníky pro ekonomicko-manažerské profese, především pro řízení organizací a firem výrobního a obchodního zaměření, a rovněž vyškolit specialisty pro státní správu nebo sektor služeb.

Adresa
Jeremenkova 1142/42, Olomouc, Olomoucký

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů