CEVRO Institut, o.p.s. - Praha

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola, jejíž činnost se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Studijní programy realizované na vysoké škole CEVRO Institut podléhají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
V současné době je možné přihlásit se k bakalářskému studiu čtyř a magisterskému studiu dvou akreditovaných studijních programů: Bakalářský studijní obor a Magisterský studijní obor.

Adresa
Jungmannova 17, Praha 1, Hl. m. Praha

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů