Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o., Brno

Základním cílem studia je příprava kvalifikovaných odborníků pro oblast realit, obchodování s realitami, správy nemovitostí a oceňování nemovitostí. Úspěšní absolventi, kteří z tohoto studia vzejdou, budou znamenat kvalitativní zlepšení pro celou oblast nakládání s nemovitostmi.
Tříleté bakalářské studium obou studijních oborů, Realitní makléř a Oceňování nemovitostí, zahrnuje právní, ekonomické a stavebně technické předměty, jejichž znalost by měla být pro profesionála nezbytností a základním stavebním kamenem. Ve studiu je věnována pozornost i odborné jazykové přípravě zaměřené na nemovitosti a stavebnictví.
Během studia musí studenti složit všechny předepsané zkoušky a zápočty. Jejich úspěšné složení společně s absolvováním předepsané praxe je podmínkou připuštění ke státní závěrečné zkoušce. Státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce je studium ukončeno. Další podmínky studia jsou uvedeny ve studijním a zkušebním řádu.

Adresa
Masná 34, Brno-město, Jihomoravský

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů