Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou vysokou školou (podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách). V roce 2006 oslavila sté výročí.

Připomeňme si ve stručnosti několik nejdůležitějších dat. Již v r.1776 byly zavedeny na Filozofické fakultě pražské univerzity přednášky o hospodářských naukách. V r.1812 na základě dvorského dekretu ze 17. prosince došlo k přičlenění stolice hospodářství k polytechnice. První přednášky o lesnických vědách byly zahájeny na podzim r.1848.
Od l. ledna 1995 byla VŠZ na základě zákona 192/1994 Sb. transformována na Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

Adresa
Kamýcká 129, Praha 6, Hl. m. Praha

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů