České vysoké učení technické v Praze

Vysokoškolské studium na ČVUT je strukturováno do tří stupňů akreditovaných studijních programů. Postup do vyššího stupně je podmíněn ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení (v definovaných případech může být prominuto).

Adresa
Zikova 4, Praha 6, Hl. m. Praha

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů