Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě byla založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Univerzita má dva vědecké ústavy. Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování se zaměřuje na rozvoj speciálních matematických metod. Evropský výzkumný institut sociální práce řadí mezi své hlavní cíle podporu odborného růstu nových vědeckých pracovníků z řad studentů i akademických pracovníků. Rozvoj vědomostí a dovedností manažerů i sociálních pracovníků z praxe v Evropě.

Adresa
Dvořákova 7, Ostrava-město, Moravskoslezský

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů