Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Naše historie se začala psát již v roce 1954, kdy byla založena Vyšší pedagogická škola. Tato škola se v roce 1959 změnila na Pedagogický institut a následně v roce 1964 byla založena Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem. Zákonem č. 314/1991 Sb. byla zřízena a dne 28. září 1991 slavnostně otevřena Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se třemi fakultami a jedním ústavem – Pedagogickou fakultou, Fakultou sociálně ekonomickou, Fakultou životního prostředí a Ústavem slovansko-germánských studií.

Adresa
Hoření 3083/13, Ústí nad Labem, Ústecký

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů