Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava dovršila v roce 2009 jako pokračovatelka montánního učiliště, báňské akademie a Vysoké školy báňské v Příbrami 160 let své existence. Jejích 7 fakult se orientuje především na technické a ekonomické obory. Studenti si vybírají bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy, které je možné studovat ve formě prezenční i kombinované.

Adresa
17.listopadu 15/2172, Ostrava-město, Moravskoslezský

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů