Univerzita obrany v Brně

Univerzita obrany byla zřízena 1. září 2004. Tato událost časově spadá do období, kdy probíhala institucionální integrace České republiky do struktur „západního“ světa, za jejíž nejvýznamnější milníky lze považovat vstup do Organizace Severoatlantické smlouvy (12. března 1999) a do Evropské unie (1. května 2004). Z tohoto úhlu pohledu je pak univerzita produktem doby, kdy již byla zakončena polistopadová transformace a naopak začaly procesy zcela odlišné kvality. Tato skutečnost se pak odrazila v postavení, v podobě a ve struktuře univerzity.

Adresa
Kounicova 65, Brno-město, Jihomoravský

Nabídky pokojů

Poptávka pokojů